ฉบับเสียงบันทึก

สามารถดาวน์โหลดคู่มือข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ (VIG) สำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นโดยตรงทั่วรัฐ California ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2018 ได้ในรูปแบบไฟล์เสียง สามารถฟังได้บนเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดลงเครื่องเล่น MP3 ของคุณได้

หากต้องการจะฟังส่วนใดส่วนหนึ่งเฉพาะของข้อมูล VIG ออนไลน์ สามารถเลือกได้จากตัวเลือกด้านล่างนี้

่างกฎหมาย

ถ้อยแถลงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

แถลงการณเจตนารมณ ์ ของพรรคการเม ์ อง

ข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียง

เลือกไฟล์จากรายการด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดฉบับเสียงบันทึกทั้งหมดของ VIG

Back to top กลับขึ้นไปข้างบน