เวอร์ชันเสียง

คู่มือข้อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนนฉบับทางการ (VIG) สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปของรัฐ California ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2016 ในแบบไฟล์เสียงที่สามารถดาวน์โหลดได้ ท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์หรือดาวน์โหลดลงเครื่องเล่น MP3 ของท่านได้

ในการรับฟังส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะของ VIG ทางออนไลน์ โปรดเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

ข้อเสนอ

แถลงการณ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ข้อมูลของผู้ออกเสียงลงคะแนน

ในการดาวน์โหลดเวอร์ชันเสียงทั้งหมดของ VIG โปรดเลือกจากไฟล์ที่แสดงไว้ด้านล่าง

กลับไปที่ด้านบนสุด กลับไปที่ด้านบนสุด