วุฒิสภาของสหรัฐฯ - เวอร์ชัน เสียง


ลำดับของแถลงการณ์ได้กำหนดขึ้นโดยการสุ่มเลือกตามตัวอักษร แถลงการณ์ในหน้านี้ได้มาจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง และยังไม่ได้มีการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องแม่นยำ แต่ละแถลงการณ์ได้มีการส่งมอบโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยความสมัครใจ ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่ได้ยื่นแถลงการณ์อาจมีคุณสมบัติที่จะมีชื่อปรากฏในบัตรลงคะแนน

กลับไปที่ด้านบนสุด กลับไปที่ด้านบนสุด