កំណែជាសំលេង

មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ (Voter Information Guide, VIG) សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ ទី 14 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ការបោះឆ្នោតកោះហៅហ្គូបឺនេធរីយ៉ាល រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា មានជាឯកសារសំលេងដែលអាចទាញយកបាន។ អ្នកអាចស្តាប់តាមអ៊ីនធឺណិត ឬទាញយកកម្មវិធីចាក់ MP3 របស់អ្នក។

ដើម្បីស្តាប់ផ្នែកជាក់លាក់ណាមួយនៃ VIG តាមអ៊ីនធើណែត សូមជ្រើសរើសពីជម្រើសខាងក្រោម។

ព័ត៌មានអំពីការដកតំណែង

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់បេក្ខជនជំនួសនៃការកោះហៅការបោះឆ្នោត

ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត

ដើម្បីទាញយកកំណែជាសំលេងទាំងស្រុងនៃ VIG សូមជ្រើសរើសយកពីឯកសារដែលបានរាយខាងក្រោម។

Back to topត្រលប់ទៅខាងលើ