ฉบับเสียงบันทึก

คู่มือข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ (Voter Information Guide, VIG) สำหรับการเลือกตั้งจากการถอดถอนผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2021 มีไฟล์เสียงที่พร้อมดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้ ท่านสามารถฟังได้บนเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดลงเครื่องเล่น MP3 ของคุณได้

หากต้องการจะฟังส่วนใดส่วนหนึ่งเฉพาะของข้อมูล VIG ออนไลน์ สามารถเลือกได้จากตัวเลือกด้านล่างนี้

ข้อมูลการถอดถอน

ถ้อยแถลงผู้ลงสมัครสำหรับการแทนที่ผู้ถูกถอดถอน

ข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียง

เลือกไฟล์จากรายการด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดฉบับเสียงบันทึกทั้งหมดของ VIG

Back to top กลับขึ้นไปข้างบน